Już wkrótce duża zmiana w prawie budowlanym.

Już wkrótce duża zmiana w prawie budowlanym.

Zbyteczne pozwolenia

 

Nowa ustawa oznacza wiele udogodnień dla inwestorów. Jednak eksperci zauważają też zagrożenia.
Polskie prawo to wiele udogodnień dla inwestorów. Specjaliści zwracają jednak uwagę także na niebezpieczeństwa. Anna Kaczmarz / Polska Press

Budownictwo tylko czeka na nowe przepisy.

W kwietniu ruszają zmiany, które przyniosą małą rewolucję w budownictwie.

Przygotowany projekt nowelizacji prawa budowlanego ma dać inwestorom niespotykaną dotąd swobodę.
Na początek wystarczy powiedzieć, że nowelizacja likwiduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Bez pozwoleń będą nie tylko domy o wysokości do 70 metrów
Na podstawie zgłoszenia będzie można wybudować nie tylko 70-metrowy dom. Już wkrótce dotyczyć to będzie wszystkich domów jednorodzinnych. Budynek nie może mieć jednak więcej niż dwie kondygnacje i musi być przeznaczony na własne cele mieszkalne. W tym ostatnim punkcie musimy złożyć specjalne oświadczenie. Uwaga: za potwierdzanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

Należy pamiętać, że nie wszystkie dokumenty związane z procedurą budowlaną zostały wyeliminowane. Ciągle obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest złożenie projektu budowlanego.

Zbędne jest również pozwolenie na użytkowanie

zmiany w prawie budowlanym

Zlikwidowany zostanie również wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zastąpi go oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy. To istotne, bo według poprzednich przepisów za użytkowanie budynku bez pozwolenia groziła kara, którą organ mógł nałożyć nawet wielokrotnie.

Natomiast od kwietnia inwestor ma obowiązek zawiadomić urząd o przystąpieniu do użytkowania w ciągu 14 dni, przy czym może to zrobić drogą elektroniczną. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara administracyjna.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na starych zasadach pozostaje w mocy, jeśli wystąpi o nią właściciel (mimo braku ustawowego obowiązku) oraz jeśli budynek zostanie oddany do użytku jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych.

Dziennik budowy w wersji elektronicznej
Już od stycznia można prowadzić elektroniczną wersję dziennika budowy, logując się poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Za udostępnienie Elektronicznego Dziennika Budowy będzie odpowiedzialny inwestor, ale stały dostęp do aplikacji będzie miał również kierownik budowy.

Dzienniki budowy w wersji papierowej zachowają ważność do maja 2026 roku. Później obowiązującym standardem stanie się cyfrowy dziennik budowy.

Prościej, ale drożej?

Nowa ustawa oznacza wiele udogodnień dla inwestorów. Specjaliści zauważają jednak również zagrożenia. Mało czytelna w nowych przepisach jest kwestia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia budowy, co zapewne będzie skutkowało wieloma pozwami w najbliższych latach. Trzeba się też spodziewać wzrostu stawek dla kierowników budowy, gdyż nowe przepisy znacznie zwiększają ich odpowiedzialność.

Jakie jeszcze zmiany przyniesie nowelizacja prawa budowlanego

Zbliżająca się nowelizacja prawa budowlanego wprowadza również inne przepisy:

  • Poszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia (do katalogu dodane zostaną pawilony sprzedaży ulicznej oraz przepusty o długości do 20 metrów)
  • Dopuszczenie budowy przez zgłoszenie m.in. zbiorników na wody opadowe i roztopowe o pojemności 5-15 m3
  • Dodanie do polskiego prawa definicji wiaty podwórkowej oraz umożliwienie budowy wiaty w drodze zgłoszenia
  • Utworzenie Bazy Projektów Budowlanych
  • Przedstawienie wyłącznie cyfrowego obiegu dokumentów budowlanych w urzędach
  • Określenie kar za opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę

 

Wszystko wskazuje na to, że przepisy wejdą w życie w kwietniu, jednak dokładna data nie jest jeszcze znana, ponieważ proces legislacyjny nie został zakończony.

 

Źródło: https://pomorska.pl/wielka-zmiana-w-prawie-budowlanym-juz-niebawem-niepotrzebne-pozwolenia/ar/c9-17371631